VELKOMMEN

Gamtofte Kirke Turup Kirke

 

 

NYHEDER

Stillingsopslag til

SOGNEPRÆST I ASSENS-BAAGØ-GAMTOFTE PASTORAT (pdf)

 

Læs om stillingen her eller download pdf med billeder ovenover.

 

Pastoratet

Assens-Baagø-Gamtofte pastorat er nyetableret efter en strukturproces i Assens provsti. Tidligere udgjorde købstaden Assens et pastorat sammen med Baagø, mens Gamtofte var en del af et landpastorat med Turup.Bysognet Assens og landsognet Gamtofte er en ny kirkelig enhed, da byudviklingen omkring Assens by over en længere årrække har bredt sig ind i Gamtofte sogn, så størstedelen af sognets beboere i dag bor i Assens by og tager del i kirkelivet i og omkring Vor Frue Kirke i Assens. Menighedsrådene arbejder i øjeblikket frem mod etablering af et fælles pastoratråd for Assens-Gamtofte sogne i forbindelse med det kommende menighedsrådsvalg, mens Baagø fortsætter med selvstændigt menighedsråd. I øjeblikket ses der på naturlige samarbejder i pastoratet (fælles kirkeblad og aktiviteter). Der er således en spændende proces i gang, som pastoratets nye præst får mulighed for at blive en del af.

Assens-Baagø-Gamtofte pastorat er beliggende på det skønne Vestfyn og har 6708 indbyggere, hvoraf 5500 er medlemmer af folkekirken (82 %) og har tre kirker. Der er 9 medlemmer i menighedsrådet i Assens, 5 på Baagø og 5 i Gamtofte. Alle er valgt ved fredsvalg. I pastoratet er der 3 præster normeret til 21⁄2 stilling, da den kirkebogsførende præst tillige er provst. Desuden er der ansat kordegn, organister (organiststillingen i Gamtofte pt. vakant), kirketjener, kirkens drengekor, Syngedrengene, kirkesanger, kirkegårdsleder, graver samt flere engagerede medarbejdere på kirkegårdene.

Kirkerne

Vor Frue Kirke i Assens er Fyns næststørste kirke fra ca. 1488 (450 sdpl). Orgel: Marcussen og søn, 35 st. Kirkens 8-kantede tårn blev gennemrestaureret i 2013/2014. Ved genåbningen modtog kirken et korkors, udført af den lokale kunstner Carl Henning Aarsøe, som gave af arkitekt og entreprenør. Kirkegangen fin.

Baagø kirke (125 sdpl) fra 1861 er sognekirke i Danmarks mindste sogn (24 indbyggere). Orgel Fr. Nielsen, 5 st. Forskellige ind- og udvendige arbejder foretaget de seneste par år (tårn omfuget, automatisk ringeanlæg, fornyede panelvægge og ombetrækning af hynder, knæfald m.m.). Der afholdes ca. 8-9 gudstjenester årligt. Kirkegangen god efter forholdene.

Gamtofte Kirke er en kvadrestenskirke fra 1100-tallet og én af Fyns største landsbykirker (320 sdpl). Orgel: Bruno Christensen, 14. st. I 2004 skænkede kunstneren Peter Brandes kirken tre glasmosaikker samt et krucifiks ved døbefonten. Kirkegangen lav med variation.

Kirkelivet

I pastoratet er der et rigt kirkeliv, som præsterne er en aktiv del af.

Vor Frue Kirke danner ramme om løbende arrangementer året rundt, bl.a.

 koncerter

 musikgudstjenester (Evensong)

 filmaftener for konfirmander

I sommerperioden afholdes der

 Assens Kulturdage i samarbejde med Kulturudvalget og Kunstnersammenslutningen Pabiak med bl.a. kunstudstilling og koncerter i kirken

 byvandringer afsluttende med aftensang i kirken

I Vor Frue Kirkes Hus, sognehuset i Assens med mødelokaler, kirkekontor, øvelokaler for drengekor og konfirmandlokaler arrangeres der i vinterhalvåret

 sogneeftermiddage

 kirkedag (gudstjeneste, spisning, foredrag og koncert)

 enkelte aftenarrangementer

I Gamtofte præstegårds tidligere konfirmandstue (konfirmanderne undervises i Assens) arrangeres der foredrag.

I kirken holdes der temagudstjenester (høst-, jazz- og musikgudstjenester med forskellige kor)

På Baagø holdes der fælles kirkedag for pastoratet 2. pinsedag.

I alle tre sogne arrangeres der sommerudflugt. (Se i øvrigt aktivitetsoversigt andetsteds på hjemmesiden)

Der afholdes ca. 70 gudstjenester på tre af byens plejehjem og ældreboliger i samarbejde med præsterne fra nabosognene.

Vi søger:

 En god, velfunderet teolog, som brænder for at formidle evangeliet forståeligt og nærværende for

nutidens mennesker

 En dynamisk og positiv præst, der vil være synlig i lokalsamfundet både i byen og på landet og som evner at møde alle typer mennesker med åbenhed og respekt.

 En præst som vil være med til at åbne kirken op for mennesker i alle aldre. En præst som har lyst til at involvere sig og prøve nye veje til at møde mennesker.

 En præst som med engagement vil indgå i det velfungerende kirke-skole samarbejde, der er etableret med skolerne i Assens, samt i arbejdet med Mini-konfirmander og babysalmesang, som stadig er i opstartsfase.

 En præst, som værdsætter Højmessens strukturerede og musikalske forløb.

• En præst, der med interesse vil bakke op om Syngedrengene og andre musikarrangementer i kirken, se mere på http://www.tv2fyn.dk/fyn-live/fyn-live-syngedrengene-fra-assens.

 En præst, som også kunne tænke sig at være med til at arrangere og afholde møder, foredrag eller andre aktiviteter målrettet forskellige aldersgrupper.

 En præst der evner at lytte og vil indgå i en god dialog og et frugtbart samarbejde med de nuværende ansatte, præstekolleger, menighedsrådene samt andre samarbejdspartner.

Syngedrengene

Vi tilbyder:

• gode arbejdsforhold, præstekolleger, medarbejdere og samarbejdende menighedsråd, som vil bidrage med god opbakning

• gode relationer til og opbakning fra det lokale samfund, herunder skoler (hvor der er et velfungerende samarbejde), foreninger, institutioner og myndigheder

• et meget attraktivt pastorat under opbygning uden retningsskel men præget af almindelige folkekirkelige forhold

• Assens købstad med en god infrastruktur, gode skoleforhold (folkeskole, privatskole og specialskole), kulturinstitutioner, idrætsfaciliteter og fine indkøbsmuligheder

• Skøn natur med såvel by- og kystnær, som landlig natur

Boligen

En stor og velholdt embedsbolig i det smukke landskab omkring herregården Brahesborg beliggende Gamtoftevej 41, 5610 Assens, opført i 1945. 225 m2, 3 vær. nede og 4 oppe. 2 badeværelser. Oliefyr/ brændeovn. Tidligere konfirmandstue i sidebygning. Studereværelse 24 m2. Have: 5.000 m2. Hjælp til vedligeholdelse. Afstande: Assens by 3 km, Vor Frue Kirke 6 km, Baagø kirke (via færge fra Assens) og Gamtofte kirke 200 m. Gymnasium i Glamsbjerg, 12 km.

Kontakt

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand i Assens, Jørgen Gade Hyldgaard (i perioden 27. april til 9. maj), mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. , mobil 40 37 08 69, kontaktperson i Assens Ellen Ravn (i perioden 19. til 26. april), mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. , mobil 61 28 15 58, menighedsrådsformand på Baagø Janne Hartvig Jensen, mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. , mobil 23 60 55 12 og menighedsrådsformand i Gamtofte Jørn Ibsen,

mail: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. , tlf. 51 34 08 51.